Site Clearance
Geachte bezoeker,

U bezoekt de website waarop tot voor kort een aanvraag voor Site Clearance moest worden gedaan. Op basis van nieuw onderzoek binnen de Europese Organisatie voor Post en Telecommunicatie (‘CEPT’) is besloten om de Site Clearance procedure stop te zetten. Deze website zal daarom binnenkort worden opgeheven.

Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan contact op via ons Klantcontactcentrum (+31 (0)50 58 77 444).
Dear visitor,

You are visiting the website on which you recently could request Site Clearance. Based on new research within the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) is decided no longer to continue the Site Clearance procedure. This website will be terminated soon.

If you have any question in this respect, please contact the Radiocommunications Agency Netherlands (+31 50 58 77 444).